تعرفه تبلیغات در songtext

تبلیغات متنی (ستون پیوندها) : 10.000 ماهیانه / 25.000 سه ماهه

تبلیغات بنری 240*240 (ستون تبلیغات) : 25.000 ماهیانه / 55.000 سه ماهه

لطفا پیش از پرداخت مبلغ ، جهت بررسی مورد تبلیغاتی ، یا ازطریق منوی "تماس با ما" ویا با این ایمیل در تماس باشید: peyman.ict@gmail.com

لینک پرداخت آنلاین : https://www.payping.ir/peyman