رفتنی

حمید عسکری


مگه چی میشه بمونی
شعر چشماموبخونی

وقت رفتنی عزیزم
حالا که میخوام بمونی

مگه ما چی کم گذاشتیم
که حالا دلمیسوزونی

بنویس صدای من رو
تا کجاها می کشونی

توی دستام ننوشتم
وقتی روبرای رفتن

ولی چشمام نمی زاره
پر کشیدن وگذشتن

هر چی تو میخوای بدی کن
ولی ماکمنمیاریم

توی قلبه شیشه ای مون
گل عشق باز می کاریم