بیا برگرد
بهنام علمشاهی


بیا برگرد و باز از نو
تموم ِ روزگارم باش
از این شبها یه شب مونده
بیا امشب کنارم باش
نگو رویای ِ ما چی شد
نپرس از من نمیدونم
تو دنیای ِ منی اما
از این دنیا نترسونم
از این دنیا نترسونم

کنارت حال ِ من خوبه
کنارت زندگی دارم
چقدر بی وقفه میخوامت
چقدر دیوونگی دارم
کنارت حال ِ من خوبه
کنارت زندگی دارم
چقدر بی وقفه میخوامت
چقدر دیوونگی دارم

بیا دیوونگی امشب
برای ِ هردومون خوبه
آره بی منطق ِ اما
یه وقتایی جنون خوبه
بیا تا مرز ِ آرامش
تموم ِ درد ِ هم باشیم
بیا تا لحظه ی ِ آخر
بمونیم بلکه دریا شیم
بمونیم بلکه دریا شیم

کنارت حال ِ من خوبه
کنارت زندگی دارم
چقدر بی وقفه میخوامت
چقدر دیوونگی دارم
کنارت حال ِ من خوبه
کنارت زندگی دارم
چقدر بی وقفه میخوامت
چقدر دیوونگی دارم